Fedme kan sette unge mennesker i fare for angst, depresjon

Forskere har nylig undersøkt sammenhengen mellom psykiske helsemessige forhold og fedme hos over 12 000 barn og tenåringer. Resultatene viser at fedme øker risikoen for angst og depresjon, noe som leger og helsepersonell bør være «årvåkne om.»

Fedme økte risikoen for angst og depresjon med 33% blant unge gutter.

I følge Centers for Disease Control and Prevention (CDC) er over 35% av unge voksne i USA overvektige.

Blant amerikanske ungdommer er psykiske helsemessige forhold også utbredt.

Omtrent 32% av ungdommene i alderen 13–17 har hatt en angsttilstand på et eller annet tidspunkt i livet, ifølge forskning publisert i fjor.

Nå forbinder en ny, landsomfattende studie fedme og angst blant unge mennesker, og finner at fedme er en uavhengig risikofaktor for angst og depresjon blant barn og tenåringer.

Louise Lindberg, fra Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige, er lederforsker av den nye studien.

Hun og kollegene presenterte sine funn på den europeiske kongressen om fedme, som i år fant sted i Glasgow, Storbritannia.

Angst, depresjonsrisiko høyere med opptil 43%

Lindberg og teamet hennes undersøkte data om over 12 000 barn og tenåringer i alderen 6–17 år som hadde fått behandling for fedme, og de sammenlignet dem med dataene fra mer enn 60 000 kolleger som ikke hadde fedme.

Forskere hentet dataene i 2005–2015 som en del av det svenske registeret for behandling av fedme. I løpet av en gjennomsnittlig periode på 4,5 år utviklet mer enn 4200 barn og tenåringer angst eller depresjon.

Jentene med fedme hadde 43% større sannsynlighet for å oppleve angst eller depresjon sammenlignet med alders- og kjønnsmatchede jevnaldrende. Risikoen for angst og depresjon var også 33% høyere blant gutter med fedme, sammenlignet med jevnaldrende som ikke hadde fedme.

Teamet justerte for andre risikofaktorer for depresjon og angst, for eksempel migrasjonsbakgrunn, andre nevropsykiatriske tilstander, en historie med psykiske problemer i familien og sosioøkonomisk status.

Etter å ha justert for disse faktorene, økte fedme fremdeles risikoen for å utvikle angst og depresjon.

Nærmere bestemt fikk 11,6% av jentene som hadde fedme en slik diagnose, sammenlignet med 6% av jentene uten fedme. Også 8% av guttene med fedme fikk diagnosen, mot 4,1% av guttene uten fedme.

"Vi ser en klar økt risiko for angst og depressive lidelser hos barn og ungdom med fedme sammenlignet med en populasjonsbasert sammenligningsgruppe som ikke kan forklares med andre kjente risikofaktorer som sosioøkonomisk status og nevropsykiatriske lidelser," forklarer Lindberg.

"Disse resultatene antyder at barn og ungdom med fedme også har økt risiko for angst og depresjon, noe helsepersonell må være årvåken om."

Louise Lindberg

Forskerne erkjenner også noen begrensninger i studien; for eksempel at den er observasjonell og ikke kan si noe om mekanismene bak foreningene.

Det er viktig at de ikke hadde tilgang til informasjon om høyden eller vekten til guttene og jentene i kontrollgruppen.

Endelig kan dataene om hvor mange som har angst og depresjon være partisk. Dette er fordi mange mennesker som lever med disse forholdene ikke søker profesjonell hjelp.

"Gitt økningen av fedme og nedsatt mental helse hos unge mennesker," fortsetter Lindberg, "å forstå sammenhenger mellom fedme hos barn, depresjon og angst er viktig."

"Det er behov for ytterligere studier for å forklare mekanismene bak sammenhengen mellom fedme og angst / depresjon," avslutter hun.

none:  fibromyalgi acid-reflux - gerd ernæring - diett