'Bra' kolesterol knyttet til høyere risiko for smittsom sykdom

Det som vanligvis blir referert til som "godt kolesterol", blir nå nærmere undersøkt av forskere. En ny studie har funnet en sammenheng mellom en høyere risiko for smittsomme sykdommer og høye og lave nivåer av denne typen kolesterol.

Er HDL-kolesterolnivået ditt for lavt eller for høyt?

High-density lipoprotein (HDL) kolesterol, også kjent som "godt kolesterol", er kjent som sådan fordi høye nivåer av det hjelper til med å "skylle" kolesterolet ut av systemet ved å bære det til leveren.

Derfor bidrar høye nivåer av HDL-kolesterol til å redusere risikoen for hjertesykdom.

Nylig har forskere imidlertid begynt å stille spørsmål ved hvor godt HDL-kolesterol faktisk er for helsen, og en studie fant til og med en bekymringsfull sammenheng mellom høye nivåer av HDL-kolesterol og en høyere dødelighetsrisiko.

Nå har forskere som arbeider ved Københavns universitetssykehus og Universitetet i København - begge i Danmark - som ble ledet av professor Børge Nordestgaard bemerket at både høye og lave nivåer av HDL-kolesterol kan sette helsen vår i fare.

Studien deres, hvis resultater nå er rapportert i European Heart Journal, avslører at høyt, så vel som lavt, HDL-kolesterol er sterkt knyttet til en høyere risiko for innleggelse på grunn av smittsomme sykdommer.

Enda mer bekymringsfullt er det også knyttet til en høyere risiko for død forårsaket av smittsomme sykdommer.

"Tallrike studier på dyr og celler," sier studieforfatter Christian Medom Madsen, "indikerer at HDL er viktig for immunforsvarets funksjon og dermed følsomheten for smittsom sykdom." Det var faktisk på 1970-tallet at det først ble koblet en forbindelse mellom lave HDL-nivåer og økt risiko for å utvikle sepsis.

Medom Madsen fortsetter, "men denne studien er den første som undersøker om HDL er assosiert med risikoen for smittsom sykdom blant individer fra befolkningen generelt."

For eksempel,

Både høye og lave HDL-nivåer utgjør en risiko

Forskerne analyserte helsedataene til 97 166 personer som var registrert i Copenhagen General Population Study, så vel som de til ytterligere 9 387 personer som deltok i Copenhagen City Heart Study.

Alle deltakerne ble vurdert for HDL-kolesterolnivå ved baseline, og de ble fulgt opp i over 6 år, mens deres helseutvikling ble sporet i nasjonale helseregistre.

Det ble funnet at 21 prosent av menneskene som presenterte de laveste konsentrasjonene av HDL-kolesterol - så vel som 8 prosent av dem med de høyeste nivåene av denne typen kolesterol - hadde en økt risiko for å utvikle smittsomme sykdommer som gastroenteritt eller lungebetennelse.

Sammenlignet med en kontrollgruppe av individer med normale HDL-kolesterolnivåer, hadde de med svært lave konsentrasjoner av godt kolesterol 75 prosent høyere risiko for smittsomme sykdommer.

Når det gjelder de med svært høye HDL-kolesterolnivåer, hadde de en 43 prosent høyere risiko for å plukke opp en smittsom sykdom enn sine jevnaldrende fra kontrollprøven.

Disse resultatene overrasket og bekymret forskerne, spesielt fordi de også bemerket at personer med økt risiko for smittsom sykdom hadde en like høy risiko for tidlig død.

"Overraskende fant vi at individer med både lavt og høyt HDL-kolesterol hadde høy risiko for sykehusinnleggelse med en smittsom sykdom."

Prof. Børge Nordestgaard

"Kanskje enda viktigere," legger han til, "hadde de samme gruppene av individer høy risiko for å dø av smittsom sykdom."

Til tross for disse resultatene advarer forskerne om at det for øyeblikket ikke kan etableres et klart, årsakssammenheng mellom høyt eller lavt HDL-kolesterol og predisponering for slike sykdommer.

Det er fordi den nåværende studien bare bemerket en sammenheng mellom de to, uten å se på noen mulige underliggende mekanismer.

Korrelasjonene er likevel sterke nok til at forfatterne av studiene antar at etter en dypere undersøkelse kan et årsaksforhold faktisk bli tydelig.

Derfor, ifølge forskerne, bør videre undersøkelser nå fokusere på å forstå nøyaktig hvordan HDL-kolesterol faktisk påvirker effekten av immunforsvaret.

"Våre funn indikerer at i fremtiden," konkluderer professor Nordestgaard, "skal forskning på HDLs rolle og funksjon ikke begrense seg mot hjerte- og karsykdommer, men heller fokusere på HDLs rolle i andre sykdomsområder, for eksempel smittsom sykdom. . ”

none:  overaktiv blære- (oab) muskeldystrofi - als biter-og-stikker